OSUSZANIE DOKUMENTÓW

Osuszanie dokumentów - Łódź

Osuszając budynki osuszamy także zalane dokumenty. Ponieważ jest to zadanie skomplikowane, to nasi pracownicy podchodzą do tego odpowiednio przygotowani z profesjonalnym podejściem. Nasi specjaliści dysponują specjalistyczną wiedzą na ten temat i posiadają wieloletnie doświadczenie przy osuszaniu dokumentów. 

Tutaj liczy się czas działania oraz dobór odpowiedniej metody osuszania, ponieważ woda nie jest jedynym czynnikiem niszczącym. Dlatego zalecamy, aby zwrócić uwagę na zagrożenie powstania zagrzybień i pleśni, które często pojawiają się na dokumentach po jej usunięciu. Skutkiem zaniechania szybkiego działania jest bezpowrotne utracenie cennych informacji.  

Usługę osuszania zawilgoconych dokumentów oraz pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty wykonujemy dla klientów, którzy są zobowiązani do prowadzenia archiwów. Są to:

  • uczelnie oraz inne placówki oświatowe;
  • szkoły;
  • mikro i makro firmy;
  • urzędy pracy;
  • instytucje państwowe, organizacje, urzędy, fundacje;
  • kościoły.

Dzięki temu klient zyskuje natychmiastową pomoc, zabezpieczenie zalanej dokumentacji także przygotowanie dokumentacji do osuszania. Dodatkowo przywracamy właściwą wilgotność pomieszczenia: osuszamy, dezynfekujemy i odgrzybiamy wnętrza oraz likwidujemy nieprzyjemne zapachy. Szybko uruchamiamy proces osuszania dokumentów odpowiednią metodą, a także zwracamy osuszone i zdezynfekowane dokumenty..

Świadczenie usługi kończymy wtedy, kiedy dokumentacja i pomieszczenie zostaną przywrócone do  stanu sprzed zalania.

Archiwa są nieodłączną częścią prowadzenia każdej działalności, często znajdują się w miejscach kompletnie do tego nieprzystosowanych np. w piwnicach, na strychach lub innych pomieszczeniach. Czyli wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do świeżego powietrza.
Gdy dojdzie do zalania i firma która odpowiedzialna jest za przechowywanie dokumentacji zrezygnuje z osuszania jest narażona na poważne konsekwencje, w tym na:

  • narażanie się na kary związane z nieodpowiednim prowadzeniem dokumentacji,
  • utratę wrażliwych danych (personalnych, faktur, finansowych, itp.),
  • problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zalecamy aby zadbać o firmowe archiwum i powierzyć jego osuszanie firmie z doświadczeniem. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące osuszania dokumentów i archiwum, główny technolog firmy udzieli wszelkich porad.

Documents and papers in a pile, documents in an office
MASZ JAKIEŚ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!